Spel Tai pim

 10%  90%

Spela

Tai pim

Japanska klassiska spelet där du måste ta bort brickorna i par. Titta noga, ta bort markerna ha alla fria sidor.

Påhittighet Shanghai Shanghai majong

Kontroller :   RATON