Spel Lastning, Priming och Firing:

 30%  70%

Spela

Lastning, Priming och Firing:

Om du alltid velat, pistoler och mer specifikt med denna simulator kommer du att se som ett vapen verkligen fungerar, kan du lasta och lossa ammunition, ta bort och sätta en säker och, naturligtvis, skytte. Kom ihåg att detta är bara ett spel, men vapen är inte.


Kontroller :   SPACE E R T F Z C V