Spel Basket Hoops

 30%  70%

Spela

Basket Hoops

Det är en sommareftermiddag och du är väldigt, väldigt tråkigt och du har beslutat att gå ut för att skjuta ett fält mål. Du har tre svårighetsgrader, enkel nivå när du har bemästrat, ska du gå vidare till nästa nivå. Notera vindhastigheten.

skytte

Kontroller :   RATON